This is alternative content.

dzisiaj jest: 7 lutego 2023. imieniny: Romuald, Ryszard, Teodor
flaga Polski 

This is alternative content.

PŁYWALNI NIE MAMY, ALE PŁYWAMY

PŁYWALNI NIE MAMY, ALE PŁYWAMY

Kolejne inicjatywy wzbogacające naszą ofertę edukacyjną 

 

Od 13 marca 2014 r. do 26 czerwca 2014 r. uczniowie klas trzecich z Zespołów Szkoły  i Przedszkola w Zawichoście i Czyżowa Szlacheckiego uczestniczyli w projekcie powszechnej nauki pływania Umiem Pływać realizowanym ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Zajęcia odbywały się w piętnastoosobowych grupach na krytej pływalni Neptun w Ożarowie.

Nauka pływania odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zorganizowano ją tak, aby w zajęciach mogły uczestniczyć także dzieci dojeżdżające.  Dojazd na basen  i powrót był opłacany ze środków Gminy. Opiekę nad dziećmi sprawowało zawsze co najmniej dwóch opiekunów. Często angażowali się w nią także rodzice, którzy mieli wówczas okazję ocenić postępy swoich dzieci w nauce

Na pływalni, każdej z grup przydzielono stałego instruktora oraz odrębny tor do ćwiczeń. W początkowej fazie zajęć dzieci zostały podzielone na grupy według stopnia oswojenia z wodą, indywidualnych możliwości i poziomu sprawności fizycznej. Kurs obejmował dwadzieścia godzin, podczas  których realizowano zaplanowane na potrzeby projektu treści programowe. Ten etap nauki pływania miał na celu oswojenie dzieci z wodą oraz naukę podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym. Instruktorzy szybko poznali osobiście swoich podopiecznych, nawiązali z nimi dobry kontakt, zorientowali się w ich indywidualnych możliwościach i predyspozycjach. Często udzielali indywidualnych porad  i wskazówek.

Dzieci, po skończonych zajęciach, mogły jeszcze pozostać w wodzie spędzając czas na swobodnej zabawie pod okiem instruktorów, ratowników i opiekunów. Sprzyjało to także oswajaniu z wodą i niwelowaniu lęku przed kontaktem z nią. Na zakończenie kursu każdy    z jego uczestników otrzymał certyfikat jego ukończenia. 

Udział w projekcie przyniósł dzieciom ogromne korzyści. Poza oswojeniem z wodą    i nabyciem podstawowych umiejętności pływackich w sposób atrakcyjny i pożyteczny dla zdrowia spędzały czas, podnosiły swoją sprawność fizyczną, dowiedziały się jak bezpiecznie bawić się w wodzie nie narażając na niebezpieczeństwo siebie i innych, usamodzielniły się   w zakresie czynności samoobsługowych, miały okazję poznać rówieśników z pobliskiej szkoły, zintegrowały się w zespole klasowym. Dzięki pokazowi ratownictwa wodnego poznały podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkowi nad wodą.

Mimo iż nie wszyscy uczestnicy opanowali umiejętności przewidziane w programie na najwyższym poziomie, udział w zajęciach z pewnością wzbudził w nich motywację do kontynuowania nauki pływania i przekonał, że jest to dyscyplina dająca wiele radości. Dodatkowym argumentem uzasadniającym konieczność nauki pływania w naszym środowisku jest fakt położenia naszej miejscowości nad Wisłą, co wiąże się z dużym zagrożeniem dla wielu młodych ludzi, którzy właśnie tam chcą nauczyć się pływać. Dzieci uczestniczące w projekcie, poza przekonaniem o tym, że zabawy w wodzie mogą być źródłem radości i satysfakcji z pewnością wyniosły także przekonanie o zagrożeniach   w przypadku nieodpowiedzialnego zachowania się w wodzie.

oprac. K. Rycerz 

W upoważnienia Burmistrza T. Siwka serdecznie dziękuję za ogromne zaangażowanie włożone  w przygotowanie projektu i jego realizację:  dyrektorowi Zespołu Ekonomicznego Oświaty – Józefowi Paćkowskiemu, nauczycielom: Katarzynie Rycerz, Dagmarze Szymańskiej, Marzenie Kryształowskiej i Joannie Pławiak  oraz rodzicom, którzy zapewnili dodatkową opiekę dzieciom uczestniczącym w projekcie Umiem pływać. Szczególne podziękowania władze samorządowe kierują do Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach, bez którego pomocy nie moglibyśmy zrealizować tego tak potrzebnego w naszej nadwiślańskiej gminie programu nauki pływania.      

G. Połeć