This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Wiek emerytalny

Wiek emerytalny

 

Dofinansowanie przysługuje tylko na te osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Wyjaśnienie dotyczące sformułowania „wiek emerytalny" w art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji przedstawione zostało przez Biuro Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 22 stycznia 2004 r. Zgodnie z tymi wyjaśnieniami, określenie wieku emerytalnego ubezpieczonych, w tym zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, zawierają przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Oznacza to, że pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, w tym również tzw. „emerytów mundurowych” , samodzielnie dokonuje ustalenia, na podstawie powyższych przepisów, czy zatrudnieni u niego niepełnosprawni pracownicy osiągnęli wiek emerytalny, czy też nie. Należy jednocześnie podkreślić, że w art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji określono, iż dofinansowanie do wynagrodzeń przysługuje pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i przepisu tego w żaden sposób nie powiązano czy uzależniono od pobierania lub nie świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ważne jest również, że w przypadku tzw. „wcześniejszych emerytur”, wiek emerytalny nie jest przesłanką ich nabycia, ponieważ co do zasady są one uzależnione od osiągnięcia określonego wieku i posiadania odpowiedniego stażu pracy.