This is alternative content.

dzisiaj jest: 6 lutego 2023. imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia
flaga Polski 

This is alternative content.

Święto Plonów 2014
MOKRO, ZIMNO, ALE ATMOSFERA GORĄCA
Mokre żniwa i mokre Dożynki 2014

W dniu 24 sierpnia na Stadionie Miejskim w Zawichoście mimo fatalnej pogody uroczyście obchodziliśmy tegoroczne święto plonów. Słońce zaświeciło tylko w czasie odprawiania Mszy Św., którą celebrował proboszcz zawichojskiej parafii Ks. Mariusz Telega.  A potem tylko był deszcz, z przerwami na deszcz.

W otoczeniu tegorocznych plonów dekorujących scenę, na której ustawiono ołtarz, niezwykłe wrażenie wywarły słowa o głodzie na świecie, które przywołał w swoim kazaniu Ks. M. Telega, bowiem jak obliczono, 826 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, a polscy rolnicy będą musieli niszczyć swoje produkty rolne, żeby dostać rekompensaty.  

Po poświęceniu plonów oficjalnie powitano dostojnych gości, przybyłych do naszej Gminy, m.in.: panią poseł M. Okłę – Drewnowicz i radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – G. Szaginiana, przewodniczącego Rady Powiatu Sandomierskiego – T. Huka oraz Ks. kanonika A. Cząstkę - proboszcza Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy.

            Po powitaniu gości, Burmistrz T. Siwek dokonał uroczystego otwarcia Święta Plonów – Zawichost 2014. Burmistrz jako pierwszy podziękował rolnikom za trud i wysiłek włożony w pracę na roli. Podkreślił m.in. to, że tegoroczne dożynki maja gorzki smak i to że dzisiaj szczególnie: nic tak nie boli jak widok marniejących i nikomu niepotrzebnych plonów, podczas gdy dziennie umiera z głodu około 75 tysięcy mieszkańców naszego globu, czyli obrazowo mówiąc trzy miasta wielkości Sandomierza. (pełen tekst wystąpienia w załączeniu).

Życzenia rolnikom złożyli również Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Zawichost  - R. Krakowiak, poseł M. Okła – Drewnowicz i radny sejmiku - G. Szaginian.

Po ich wystąpieniach przedstawiono starostów dożynek Małgorzatę Fularską z Zawichostu i Grzegorza Tarkowskiego z Linowa. Przekazali oni na ręce burmistrza symboliczny bochen chleba, którym podzielono się z mieszkańcami naszej Gminy przybyłymi na tegoroczne dożynki.

Po tym tradycyjnym obrzędzie jak zawsze niezawodne cztery delegacje wieńcowe z : Dziurowa, Linowa, Podszyna, i Zawichostu zaprezentowały swoje wieńce. Wszystkie delegacje wieńcowe otrzymały nagrody finansowe i bogate kosze piknikowe

Po rozdaniu nagród i okolicznościowych wystąpieniach przybyłych gości, rozpoczęła się część rozrywkowa tegorocznego Święta Plonów. Składały się na nią: konkursy, w tym po raz pierwszy Sztafeta Dożynkowa, konkurs wiedzy o dawnych sprzętach rolniczych oraz Konkurs kulinarny na tradycyjne danie z ziemniakiem roli głównej,   

występy zespołów Linowianki i Zawichost, 

doskonały występ grupy tanecznej Charyzma,    

koncert Katarzyny Góras - laureatki i stypendystki II edycji Festiwalu Miasto Młodych Talentów  2014,

przebojowy występ Cleo i Słowianek z Podszyna

Biesiada Polska z Zespołem Paradise,

bardzo profesjonalny występ zespołu młodzieżowego Fair Play z Lipnika, rozgrzewający do czerwoności występ zespołu KALIMERO oraz rozrywkowy blok programowy zakończył o godzinie drugiej w poniedziałek maraton taneczny z DJ Rafii.  

W przygotowaniu tegorocznego Święta Plonów, pomagała Ośrodkowi Kultury, lubelska agencja artystyczna – GRUPA – ART  KOWALIK, która zapewniła profesjonalną scenę z nagłośnieniem i oświetleniem oraz małą gastronomię, artystów i szereg dodatkowych atrakcji dla naszych mieszkańców.

Władze samorządowe Gminy Zawichost serdecznie dziękują za pomoc w organizacji tegorocznego Święta Plonów :

Gminie Obrazów za  wypożyczenie nam namiotów chroniących nas w tym roku po raz pierwszy od 3 lat przed deszczem, zamiast przed słońcem. Dzięki temu mimo fatalnej pogody Dożynki przebiegały zgodnie z programem i zakończyły się o godzinie drugiej  w poniedziałek.

gospodarzom dożynek  - Małgorzacie Fularskiej  i Grzegorzowi Tarkowskiemu za godne reprezentowanie zawichojskich rolników,

delegacjom wieńcowym z - Dziurowa, Linowa, Podszyna i Zawichostu za przygotowanie wieńców i prezentacji,

duchowieństwu za udział w tegorocznych uroczystościach,

policji za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,

sołtysom za organizację dostaw płodów rolnych do dekoracji sceny i ołtarza oraz tym wszystkim rolnikom którzy je podarowali i dostarczyli na miejsce imprezy,

strażakom z jednostek OSP w Dziurowie i Zawichoście za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pomoc w wyposażeniu placu i zabezpieczenie pokazów,  

Grzegorzowi Cieszkowskiemu za pomoc w energetycznym zabezpieczeniu imprezy,  

Janowi Mędrykowskiemu za pomoc w przygotowaniu ołtarza polowego do odprawienia nabożeństwa,

Sławomirowi Jagodzińskiemu i Michałowi Barszczowi za oprawę muzyczną uroczystości dożynkowych,

Prezesowi KS Powiśle Adamowi Jakubczykowi oraz wszystkim, którzy zaangażowali się osobiście w przygotowanie stadionu do obchodów tegorocznego święta plonów,

Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, który wykazał w tak skrajnie trudnych warunkach pogodowych pełny profesjonalizm organizacyjny i pozyskał na organizację imprezy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 10 680,08 zł,  

Zakładowi Gospodarki Komunalnej za wszechstronną pomoc przy zabezpieczeniu logistycznym imprezy, a w szczególności za utrzymanie porządku. 

            Szczególne podziękowania władze samorządowe Gminy Zawichost kierują do tych, bez których pomocy finansowej nie byłoby możliwe zorganizowanie tegorocznych dożynek, a więc sponsorów i darczyńców którymi w tym roku byli:

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice II Tarnobrzeg, 

.

Małgorzata i Wojciech Fularscy,

Grzegorz i Renata Siwek,

Szeliga Grzegorz i Olech Emil,

Stoltz Maciej,

Wiciński Jan

Tomasz Siwek

G. Połeć

Fot. R. Gradziński

 

Pełny tekst przemówienia burmistrza T. Siwka wygłoszonego podczas

Święta Plonów – Zawichost 2014     

 

Drodzy Rolnicy !

Czcigodni Kapłani !
Szanowni Państwo !

 

Serdecznie dziękuję Wam za to, że wspólnie z nami uczestniczycie w Święcie Plonów Gminy Zawichost. Święcie wszystkich naszych rolników, sadowników i hodowców, którzy ciężko pracują w 775 gospodarstwach położnych na terenie naszej gminy.

Tegoroczne dożynki mają gorzki smak. To efekt deszczowych żniw, fatalnych cen  i niskiego popytu na praktycznie wszystkie płody rolne. Tym bardziej odczuwamy tę gorycz, kiedy mamy świadomość, że dochody osiągane ze sprzedaży plonów muszą wystarczyć na całoroczne utrzymanie rolniczych rodzin.

Poza tym nic tak nie boli jak widok marniejących i nikomu niepotrzebnych plonów, podczas gdy dziennie umiera z głodu około 75 tysięcy mieszkańców naszego globu, czyli obrazowo mówiąc trzy miasta wielkości Sandomierza.

Kto za to odpowiada, wszyscy powiedzą że polityka, biznes, pośrednicy, sprzedawcy, a ja uważam że głównie chciwość i konkretne osoby, które nie potrafią lub nie chcą zapanować nad tak rozchwianym i marnotrawiącym żywność polskim, europejskim i światowym rynkiem rolnym.

O tym jak ważne jest, żeby stanowiska strategiczne zajmowali ludzie odpowiedzialni i kreatywni świadczy rozwój gminy Zawichost, który został zauważony i doceniony  w ogólnopolskim rankingu, podsumowującym pracę władz samorządowych w minionych 4 latach. Zajęliśmy w nim 544 miejsce w kraju i 2 w powiecie sandomierskim. To duży sukces nas wszystkich: burmistrza, radnych, pracowników samorządowych i mieszkańców, biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy 2479 gmin, w zdecydowanej większości znacznie bogatszych od Zawichostu.

Ten sukces nie byłby jednak możliwy, gdyby strategii naszego rozwoju, która zakłada również tworzenie dodatkowych źródeł dochodów dla naszych rolników nie wspierali mądrzy posłowie oraz odpowiedzialne i kreatywne władze rządowe oraz samorządowe naszego województwa.

To dzięki ich przychylności Spółka Bioelektrownie Świętokrzyskie, zamierza również w naszej gminie wybudować nowoczesną - bezodorową 2 MW  bioelektrownię produkująca energię z uprawianych przez naszych rolników roślin energetycznych. Dzięki wieloletnim, corocznie rewaloryzowanym kontraktom będzie to gwarantowało zainteresowanym produkcją biomasy stałe – dodatkowe dochody, niezależne od różnych dołków, zawirowań politycznych i sankcji gospodarczych. Jeszcze w tym roku firma planuje przeprowadzić spotkania                       z rolnikami – potencjalnymi dostawcami roślin zielonych, nabyć grunty w pobliżu STABILU oraz wykonać badania niezbędne do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
            Bez ich pomocy
nie udałoby nam się również wybudować przy Zespole Szkół w Zawichoście, tak nowoczesnego boiska oraz uzbroić terenu pod kolejne inwestycje planowane do realizacji w ramach powstającej w centrum Zawichostu Miejskiej Strefy Rekreacyjnej. To państwa pomoc finansowa i cierpliwość pozwoliła nam na uzyskanie za przyzwoitą cenę bardzo dobrego jakościowo produktu, który już został przetestowany pozytywnie przez dzieci, młodzież i dorosłych w mijającym właśnie okresie wakacyjnym.

Środki z PROW pozwoliły nam na realizację pierwszego lokalnego szlaku turystycznego Św. Franciszka, wyznaczonego w terenie przez widoczne już domki dla ptaków, na których  zostaną umieszczone informacje o naszych kapliczkach i krzyżach przydrożnych, żywocie św Franciszka oraz gatunkach ptaków chronionych.

Środki z PROW pozwoliły nam również na realizację bardzo nowoczesnego projektu Wirtualne Muzeum Ziemi Zawichojskiej, który jest tworzony przy ogromnym zaangażowaniu społecznym naszych mieszkańców. Już wkrótce będą one zakończone i zaczną skutecznie promować cała naszą ziemią zawichojską.

Wszystkie wymienione przeze mnie działania niewątpliwie przyczynią się do rozwoju turystki i wzrostu liczby osób odwiedzających Zawichost. Wpłyną również na wzrost zainteresowania naszą gminą, a tym samym będą zachęcać do osiedlania się na naszym terenie. Tym bardziej, ze jesteśmy coraz lepiej postrzegani i oceaniami nie tylko  w rankingach, ale również w różnych środowiskach społecznych i biznesowych .  

Niewątpliwie dobry wpływ na postrzeganie gminy Zawichost, ma nasza polityka podatkowa, sprawiedliwie traktująca wszystkich mieszkańców, bez dzielenia ich na lepszych i gorszych. Staramy się również, żeby ze zgromadzonych środków finansowych mogli równo korzystać wszyscy chętni, niezależnie od tego, czy pochodzą z biednej, czy z bogatej rodziny. Dlatego mamy bezpłatne przedszkola, w których nie płaci się za obowiązkową – codzienną naukę  języka angielskiego, gimnastykę korekcyjną i zajęcia logopedyczne. Również w szkołach wszyscy uczniowie uczą się na takich samych warunkach, czego przykładem jest np. obowiązkowa nauka drugiego języka obcego.

Zasada równego dostępu obejmuje wszystkie realizowane programy kulturalne, edukacyjne i sportowe kierowane do seniorów, dorosłych, młodzieży i dzieci, zamieszkałych zarówno w mieście jak i na wsi.

Już niedługo również nasi  przedsiębiorcy i nowi inwestorzy będą mogli skorzystać z 4 - letniej ulgi podatkowej, przyznawanej na podstawie przejrzystej dla wszystkich Uchwały Rady Miejskiej Gminy Zawichost, która wkrótce będzie mogła być podjęta, bowiem do jej projektu Urząd Ochrony Konkurencji nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

Dodatkowo do przyspieszenia rozwoju gminy przyczyni się niewątpliwie nowe studium zagospodarowania przestrzennego, nad którym właśnie pracujemy. Pozwoli to na rozsądne rozplanowanie przestrzeni publicznej, wydzielenie terenów inwestycyjnych, mieszkaniowych i rekreacyjnych, a jednocześnie zapewni ono pełną ochronę najlepszym gruntom rolnym.  

Szanowni państwo, jako władze samorządowe nie mamy wpływu na ceny  produktów rolnych, na kolejne dekoniunktury, cła, embarga i polityki rolno - środowiskowe. Ale mamy możliwości wpływania na rozwój całej gminy i staramy się to czynić najlepiej jak umiemy. Mam nadzieję, że te działania oraz wiele innych podejmowanych w zakresie rozbudowy infrastruktury komunalnej sprawią, że wszystkim nam, niezależnie od pochodzenia, zamożności i miejsca zamieszkania będzie się żyło coraz lepiej.

Kończąc to wystąpienie, serdecznie proszę wszystkich o dalsze wspieranie naszych działań, które jak widać po obiektywnych rankingach przyspieszyły rozwój Gminy Zawichost, apeluję o wzajemną życzliwość i uśmiech na co dzień, które przecież nic nie kosztują, a braci rolniczej życzę wytrwałości w tej tak trudnej sytuacji, której skutków doznają, mimo że w żadem sposób nie przyczynili się do jej zaistnienia.

Dziękuję serdecznie delegacjom wieńcowym, księżom, organizatorom, sołtysom, sponsorom, policji, opiece medycznej, strażakom, pracownikom Urzędu, mieszkańcom i wszystkim gościom, którzy przybywając na dzisiejsze dożynki wyrazili w ten sposób szacunek dla rolniczego trudu.

 

Mimo deszczu życzę wszystkim miłego spędzenia czasu i udanej zabawy.

Szczęść Boże