This is alternative content.

dzisiaj jest: 4 lutego 2023. imieniny: Weronika, Mariusz, Andrzej
flaga Polski 

This is alternative content.

Gminne Święto Plonów 2015

 

Regulamin konkursu na tradycyjny wieniec dożynkowy

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca jako głównego rekwizytu obchodów.

  2. Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją.

Zakres przedmiotowy:

Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych występujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kryteria oceny:

  1. Zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania.

Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych. Na terenie województwa świętokrzyskiego spotykane były wieńce:

  • w kształcie kopuły, najczęściej o kolistej podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach,

  • w kształcie stożka utworzonego z kilku wianków, ułożonych jeden na drugim, a każdy kolejny o mniejszej średnicy,

  • w kształcie płaskiej korony.

Szkielet konstrukcyjny wieńca w tradycyjnych formach wykonany był zazwyczaj z wikliny lub drewnianych listewek (jury w tym przypadku dopuszcza użycie innych materiałów).

Ramiona wieńca i inne części konstrukcyjne oplecione były kłosami wszystkich zbóż. Wieńce dekorowano żywymi bądź bibułowymi kwiatami, owocami, ziołami i kolorowymi wstęgami. Ważnym elementem było zwieńczeniem całej formy. Najczęściej umieszczano tam symbole religijne, takie jak krzyż, hostia, monstrancja.

Do dna przymocowane były wystające drążki służące do niesienia wieńca.

Nie będą oceniane:

  • wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych,

  • wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, kula ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe.

  1. Poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę przy użyciu tradycyjnych ozdób.

Uczestnictwo:

W konkursie będę oceniane wieńce reprezentujące wsie/grupy/zespoły/organizacje działające na terenie gminy Zawichost. Każda wieś/grupa/zespół/organizacja przedstawia jeden wieniec.

UWAGA: rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowych.

Sugerujemy, aby wieńce nie przekraczały 1,5m wysokości i 1m średnicy w podstawie.

Po poświęceniu wieńce przeniesione zostaną przez reprezentacje w korowodzie dożynkowym na plac dożynkowy.

Podczas ceremonii dożynkowej, w tzw. części wieńcowej, wieńce zostaną ośpiewane przez reprezentacje.

Jury powołane przez organizatorów dokona oceny zgłoszonych do konkursu wieńców i rozdzieli nagrody finansowe.