This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

IV Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej

IV Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej

„Turystyka wiejska „lokomotywą” rozwoju obszarów wiejskich”

Turystyka wiejska „lokomotywą” rozwoju obszarów wiejskich”- pod takim hasłem 9 marca br. odbyło się IV już Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej, które miało miejsce w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Zawichoście. Organizatorami spotkania byli: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze” oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście.

 

Ideą organizacji kolejnego Forum była chęć upowszechniania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz promocja wsi, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku. Organizatorzy chcieli zachęcić i zainspirować współczesne kobiety do podejmowania nowych działań z zakresu turystyki wiejskiej, rozwijania swoich umiejętności i poszerzania horyzontów. Utrzymane w świątecznej atmosferze Dnia Kobiet spotkanie było okazją do wzajemnego poznania, wymiany doświadczeń i wspólnego świętowania.


 

 

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 kobiet z całego powiatu sandomierskiego. Wśród przybyłych gości znalazły się przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, samorządów gminnych oraz różnych organizacji kobiecych. Podczas Forum odbyły się wykłady związane z tematyką turystyki wiejskiej, agroturystyki oraz gospodarstw edukacyjnych. Spotkanie uświetnił koncert grup śpiewaczych Zawichost, Linowiacy, Zespołu Pieśni Tańca i Kabaretu Zielona Dolina oraz występy taneczne grup Love Dance i MOW SKŁAD, działających w M-GOK w Zawichoście. Spotkaniu towarzyszyły: wystawa i kiermasz rękodzieła artystycznego, stoiska informacyjno-promocyjne lokalnych instytucji oraz firm, jak również słodki poczęstunek.

Uroczystego otwarcia Forum i przywitania zaproszonych gości dokonały organizatorki: Pani Patrycja Sus-Lutyńska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście oraz Pani Edyta Juda – specjalista ds. Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Sandomierzu. Głos zabrali również obecni na spotkaniu Panowie: Pan Adam Bodura – Z-ca Dyrektora ŚODR Oddział w Sandomierzu, Pan Tomasz Huk – przewodniczący Rady Powiatu i Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Zawichoście oraz Pan Józef Paćkowski – Sekretarz Miasta i Gminy Zawichost, którzy złożyli wszystkim paniom serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet.

 

 

Pierwszym punktem programu był krótki koncert pt. "Cóż bez miłości wart jest świat..." w wykonaniu grup śpiewaczych ZAWICHOST, LINOWIACY oraz Zespołu Pieśni Tańca i Kabaretu ZIELONA DOLINA działających w M-GOK w Zawichoście. Zespoły pod przewodnictwem Pani Marii Skorupy i przy akompaniamencie na akordeonie Pana Sławomira Jagodzińskiego przygotowały kilka znanych utworów, m.in. "Cóż bez miłości wart jest świat”, „Ożeń się” i „Święto Kobiet”, które spotkały się z ogromnym entuzjazmem publiczności. Następnie Pani Alicja Stępień – Prezes Stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy”, zaprezentowała rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki na Sandomierszczyźnie, inspirowany przykładami z „Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego”. Kolejną prelekcję pt. „Współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi – dobre praktyki na przykładzie działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”, wygłosiła gościnnie Pani Katarzyna Borowska - Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”.

 

 

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na drugą część spotkania, którą na wstępie uświetniła prezentacja grup tanecznych LOVE DANCE oraz MOW SKŁAD działających w M-GOK w Zawichoście, przygotowana pod okiem instruktora – Pani Małgorzaty Czajkowskiej. W następnej kolejności Pani Anna Michalska ze ŚODR w Modliszewicach zaprezentowała nowe kierunki rozwoju agroturystyki – czyli zagrody edukacyjne. Ostatnim, niemniej jednak równie interesującym punktem programu był wykład dotyczący szlaku kulinarnego „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, jako produktu turystycznego regionu Gór Świętokrzyskich, wygłoszony przez Panią Teresę Wąsik – kierownika Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki ze ŚODR w Modliszewicach. Na koniec Pani Izabela Niedobit – koordynator ds. SIR ze ŚODR Oddział w Sandomierzu, przedstawiła krótką informację dotyczącą idei i funkcjonowania Sieci Na Rzecz Innowacji w Rolnictwie.

 

Na Forum nie zabrakło oczywiście chwili czasu na dyskusje, rozmowy, wymianę doświadczeń, łyk kawy i kęs smacznego ciasta. Spotkaniu towarzyszyła wystawa i kiermasz rękodzieła artystycznego, stoiska informacyjno-promocyjne lokalnych instytucji i firm oraz słodki poczęstunek. Swoje stoiska promocyjne prezentowały: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Sieć Na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR), Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”, Salon Kosmetyczny Paradise z Bogorii, Salon Kosmetyczny Exclusive z Klimontowa oraz Gminne Koła Florystyczne, Artystyczne i Bibułkarskie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy. Goście mogli uzyskać potrzebne informacje i porady, skorzystać z nieodpłatnych zabiegów i konsultacji kosmetycznych, otrzymać interesujące materiały, ulotki, jak również podziwiać i zakupić wyroby rękodzielnicze utalentowanych pań z gm. Koprzywnica.

 

 

 

Sponsorami i darczyńcami tegorocznego Forum byli: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, „Piekarnia Zawichojska” MASPEK Pana Grzegorza Siwka, Sklep Lewiatan w Zawichoście - Orient Res Sp. z o.o. z Prezesem Panem Krzysztofem Strobel na czele oraz Cukiernia „Bałtowskie Wypieki” z Bałtowa. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie organizacyjne forum.

 

tekst: Edyta Juda

Dział PWGDiA ŚODR w Modliszewicach

Oddział w Sandomierzu  „Centrum Ogrodnicze”

 

foto: Patrycja Sus – Lutyńska
MGOK w Zawichoście

Izabela Niedobit
ŚODR w Modliszewicach