This is alternative content.

dzisiaj jest: 14 sierpnia 2022. imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
flaga Polski 

This is alternative content.

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZAWICHOST
 
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ZAWICHOST
  CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA ROZWOJU
  CZĘŚĆ II – KIERUNKI ROZWOJU I POLITYKA PRZESTRZENNA
  CZĘŚĆ III – UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO