This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 stycznia 2023. imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon
flaga Polski 

This is alternative content.

Rozliczenie roczne

Kto jest zobowiązany do dokonania rozliczenia.

Obowiązek rozliczenia pomocy publicznej uzyskanej na podstawie art. 26 a ustawy o rehabilitacji (dofinansowania do wynagrodzeń) wynika bezpośrednio z przepisu art.26 c ust.5 ustawy, który stanowi, że p racodawca dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania za okres roczny w terminie do 15 lutego roku następnego. Powołany przepis posiada charakter ogólny, tzn. odnosi się do wszystkich pracodawców, którzy wypełniają jego dyspozycję, a więc uzyskali dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za dany rok.   Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ustawa nie wprowadza rozgraniczenia na przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) oraz pracodawców nie będących przedsiębiorcami, co powoduje, iż rozliczenie dotyczy wszystkich pracodawców bez względu na formę prawną oraz rodzaj prowadzonej działalności. Tak więc uzyskane dofinansowania rozliczyć powinni zarówno przedsiębiorcy jak i pracodawcy, którzy nie są przedsiębiorcami.