This is alternative content.

dzisiaj jest: 4 lutego 2023. imieniny: Weronika, Mariusz, Andrzej
flaga Polski 

This is alternative content.

Pułapy pomocy publicznej

Jak ustalić maksymalną wielkość pomocy?

Wielkość ta określona została w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia pomocowego i wynosi:

- 130 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

- 110 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

- 50 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności,

oraz 100 % kwoty odpowiadającej składce należnej od pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe oraz składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

W przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych, maksymalną wielkość pomocy, zwiększa się o 75 % najniższego wynagrodzenia.

Kwota maksymalnej wielkości pomocy nie jest uzależniona od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego oraz wyliczana jest jednakowo dla zakładów pracy chronionej oraz rynku otwartego.

Tabela przedstawiająca maksymalną wielkość pomocy (w zł za 1 miesiąc przy minimalnym wynagrodzeniu = 824 zł)

Stopień niepełnosprawności

Znaczny

Umiarkowany

Lekki

Schorzenie specjalne*

1689,20

1524,40

1030,00

Brak schorzeń

1071,20

906,40

412,00

* osoba, u której stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub osoba niewidoma.

Do kwot wskazanych w tabeli należy doliczyć 100 % kwoty odpowiadającej składce należnej od pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe oraz składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.