This is alternative content.

dzisiaj jest: 6 lutego 2023. imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia
flaga Polski 

This is alternative content.

Jak ustalić koszty płacy pracownika niepełnosprawnego

Jak ustalić koszty płacy pracownika niepełnosprawnego?

Koszty płacy w przeciwieństwie do maksymalnej wielkości pomocy stanowią wartość rzeczywistą (realną) oznaczającą faktyczny koszt poniesiony przez pracodawcę. Przez koszty płacy zgodnie z przepisami unijnymi należy rozumieć wynagrodzenie pracownika (zawierające składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika) oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy. Do kosztów płacy nie zalicza się kosztów pochodnych od wynagrodzenia, np. obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy PFRON.