This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 stycznia 2023. imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon
flaga Polski 

This is alternative content.

Podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych

Podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych

Przez podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych należy rozumieć koszty wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które są kosztami dodatkowymi względem kosztów, które przedsiębiorca poniósłby, jeżeli zatrudniałby pracowników nie będących osobami niepełnosprawnymi, przez każdy okres, przez który pracownik lub pracownicy niepełnosprawni są w rzeczywistości zatrudniani ( § 3 ust.2 rozporządzenia pomocowego). Innymi słowy, koszty te stanowią różnicę pomiędzy kosztami pracy osoby niepełnosprawnej a kosztami pracy osoby pełnosprawnej. Katalog kosztów stanowiących rzeczywiste podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych został określony przepisem § 3 ust.2 i 3 rozporządzenia pomocowego (poszczególne koszty wymienione zostały w objaśnieniach do formularza INF-D-Kz).