This is alternative content.

dzisiaj jest: 9 czerwca 2023. imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
flaga Polski 

This is alternative content.

Ulgi we wpłatach obowiązkowych na PFRON

Sposób finansowania.

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne stanowi najprostszą formę uzyskania pomocy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. W celu jej uzyskania pracodawca zaznacza odpowiedni kod w deklaracji rozliczeniowej składanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS DRA) oraz wpisuje kwoty ubezpieczenia osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON lub budżet państwa, a wykazane środki pozostają w zakładzie – pracodawca nie odprowadza ich do ZUS-u.

Ulgi we wpłatach obowiązkowych na PFRON

Obowiązkowi wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlegają pracodawcy, którzy – w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, czyli na etaty – zatrudniają miesięcznie co najmniej 25 pracowników. [Art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.]

Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, którzy osiągają określony w ustawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dla większości pracodawców podlegających obowiązkowi wpłat na PFRON wartość tego wskaźnika to 6%. [Art. 21 ust. 2-2d]

Wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawca może obniżyć, zatrudniając osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy. [Art. 21 ust. 4 oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – Dz. U. z 1998 r. Nr 124, poz. 820, z późn. zm.]

Wpłaty na PFRON, o których mowa w art. 21 ustawy, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, spośród których osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym stanowią co najmniej 10%. Kwota miesięcznego obniżenia wpłaty na PFRON nie może przekroczyć 80% kwoty należnej Funduszowi, lecz nadwyżkę można uwzględniać w następnych wpłatach. [Art. 22]