This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Akty prawne
w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
 rozporzadzenie_z_dnia_15.09.2004_r._w_sprawie_zwrotu_kosztow_przystosowania_stanowisk_pracy.doc
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych
 rozporzadzenie_z_dnia_18.05.2004r..doc
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 ustawa_z_dnia_27.08.1997r._o_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych.doc
w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, ich pracowników współpracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz organizatorów pracy w przedsiębiorstwach
 rozporzadzenie_z_dnia_28_pazdziernika_2004_pomocy_de_minimis.doc