This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Kampania informacyjno-promocyjna

Gmina Zawichost

w ramach SPO RZL Działanie 1.4 schemat a) realizuje projekt pn.:

„Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie”.

Projekt to kampania informacyjno-promocyjna skierowana do społeczności lokalnej powiatu sandomierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pracodawców otwartego rynku pracy.

Celem kampanii jest zmiana postaw wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Podstawowymi barierami, na które napotykają pracodawcy otwartego rynku pracy rozważający zatrudnienie osób niepełnosprawnych są:

-         stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych jako mało efektywnych pracowników,

-         brak stałego dostępu do informacji dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, ulg przysługujących z tytułu zatrudniania tych osób oraz korzyści ekonomicznych wynikających
z zatrudniania osób niepełnosprawnych,

-         szybko zmieniające się przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych,

-         brak kadry odpowiedzialnej za pozyskiwanie informacji dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych,

-         obawa przed ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej,

-         małe zainteresowanie tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych.  

Projekt pozwoli na:

-         przedstawienie osoby niepełnosprawnej jako efektywnego pracownika poprzez podanie przykładów wzorcowych praktyk.

-         dostarczenie pracodawcom informacji i porad na temat istniejących systemów wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz możliwości otrzymania pomocy finansowej.

W ramach kampanii planowane jest: udzielanie informacji pracodawcom w biurze projektu
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost, zorganizowanie dwóch konferencji, zorganizowanie dziewięciu spotkań informacyjnych dla pracodawców, publikacja artykułów i reklam prasowych, emisja audycji i reklam radiowych, prowadzenie forum dyskusyjnego na stronie www, dystrybucja informatorów, ulotek informacyjnych i plakatów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja Wdrażająca:                                                Realizator: