This is alternative content.

dzisiaj jest: 9 czerwca 2023. imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
flaga Polski 

This is alternative content.

Sprawozdanie z konferencji

Sprawozdanie z konferencji

„Wiedza i Praktyka.

Osoba niepełnosprawna w miejscu pracy”

W dniu 20 kwietnia 2007 roku w Sali Rycerskiej Zamku Kazimierzowskiego
w Sandomierzu odbyła się podsumowująca konferencja pn.: „Wiedza i Praktyka. Osoba niepełnosprawna w miejscu pracy” w ramach projektu „Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie”.

Realizowany projekt adresowany jest do społeczności lokalnej powiatu sandomierskiego ze szczególnym uwzględnieniem pracodawców otwartego rynku pracy.

Metodą realizacji projektu była kampania informacyjno – promocyjna, która jest najskuteczniejszym sposobem dotarcia do pracodawców.

Realizacja owego projektu miała przyczynić się do zwiększenia zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Ponadto projekt przyczynił się  do dostarczenia pracodawcom informacji i porad indywidualnych na temat korzyściach płynących z zatrudniania osób niepełnoprawnych oraz możliwości otrzymania pomocy finansowej.

Celem konferencji było podanie przykładów wzorcowych praktyk dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, pokazanie autentycznych historii pracodawców, którzy zatrudnili niepełnosprawnych pracowników, a także zwiększenie zainteresowania pracodawców otwartego rynku pracy zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Podczas trwania obrad wygłoszono 4 referaty.

Wystąpieniom towarzyszyły wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne.

Patronat Medialny nad konferencją objęła Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach.

Komitet Organizacyjny stanowił zespół projektowy w składzie: Ewa Kwiatkowska – kierownik projektu, Katarzyna Kondziołka – konsultant merytoryczny, Aneta Mazur – pracownik administracyjno - biurowy i Wojciech Próchnicki – informatyk.

 Pobierz sprawozdanie


SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniu 3 sierpnia 2006 r. w Sali Rycerskiej Zamku Kazimierzowskiego  w Sandomierzu odbyła się konferencja pn.: „Wiedzieć więcej. Korzyści płynące z zatrudnienia osób niepełnosprawnych” w ramach projektu „Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie”, który ma za zadanie zmienić postawę wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym powiatu sandomierskiego, a także zwiększyć zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem tych osób na otwartym rynku pracy. Metodą realizacji projektu jest kampania informacyjno – promocyjna.

 

 Sprawozdanie pobierz